CENTRUM
SERWISOWE
12 333 4 555

News

2018-12-06
"Urządzenia mobilne - czyli jak nie dać uciec Kurze znoszącej złote jaja"
Serdecznie zapraszamy na ostatnie z cyklu webinarów z zakresu bezpieczeństwa. Tym razem opowiemy Państwu o zasadach bezpiecznego... więcej...
2018-11-26
Przedłużamy Black Friday!
Przedłużamy rabat na licencje na wybrane rozwiązania dodatkowe Altab - 25% TANIEJ !!!* Rabat dotyczy addonów:     więcej...
Starsze

ALTAB TV

Wszystkie

Hurtownie farmaceutyczne

    dla Hurtowni Farmaceutycznych

 

Najważniejsze fakty

Zarządzanie hurtownią farmaceutyczną staje się sprawą coraz bardziej skomplikowaną. Coraz więcej procesów w zakresie obsługi aptek, coraz bardziej szczegółowe raporty wysyłane do ministerstwa, coraz ostrzejsze wymogi w zakresie przechowywania i dystrybucji leków – z takimi problemami uporać musza się managerowie hurtowni farmaceutycznych.  Warto poszukać dostępnych na rynku, sprawdzonych rozwiązań informatycznych, wspierających zarządzanie w tej trudnej branży.

 

SAP Business One to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga hurtowniom farmaceutycznym prowadzić nadzór nad procesami związanymi z zamawianiem, dostawą, przyjmowaniem, magazynowaniem, wydawaniem oraz wysyłką towarów w sposób zgodny z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.

Przewagą SAP Business One nad innymi branżowymi systemami jest to, że daje on użytkownikom znacznie więcej – przede wszystkim dostarcza kompletnej informacji controllingowej i zarządczej z funkcjonowania wszystkich obszarów firmy, m.in. sprzedaży i obsługi klienta, CRM, serwisu, księgowości. SAP Business One jest kompleksowym narzędziem, które pomoże usprawnić pracę całej hurtowni – nie tylko sprzedaży i magazynu.Przykład projektu wdrożeniowego Altab w branży farmaceutycznej


Kompleksowa obsługa procesów w hurtowniach farmaceutycznych

Strategiczne z punktu widzenia branży farmaceutycznej stają się funkcjonalności SAP Business One, pozwalające na obsługę procesów w poszczególnych obszarach:

PARTNERZY HANDLOWI:

 • Klasyfikacja i kontrola dostawców – kontrola certyfikatów i zezwoleń na dystrybucję lub wytwarzanie produktów leczniczych (np. Certyfikaty EU-GMP, certyfikaty GDP) w zależności od kategorii farmaceutycznej
 • Klasyfikacja i kontrola odbiorców – weryfikacja uprawnień do zakupu odbiorców posiadających pozwolenie na dystrybucję hurtową lub pozwolenie/uprawnienie do dostarczania produktów leczniczych ludności w zależności od kategorii farmaceutycznej środków leczniczych


ZAKUP:

 • Automatyzacja zamówień zakupu – MRP, zbiorcze zamówienia zakupu
 • Kontrola umów/cenników powiązanych z dostawcą – import cenników dostawców


MAGAZYNY:

 • Workflow – pełen zapis personalnej obsługi procesów magazynowych (kto i kiedy wykonał dane czynności związane np. z przyjęciem towaru, jego wydaniem, czy kontrolą jakości)
 • Obsługa odbioru dostaw – kontrola zamówienia i kart dostawy, rejestrowanie szczegółów dostawy (np. przewoźnika, kontroli warunków transportu), możliwość generowania zastrzeżeń zwrotu do dostawcy
 • Obsługa reklamacji – rejestrowanie rozbieżności w dostawie/uszkodzonych produktów, obsługa zwrotu do dostawcy, przesunięcia magazynowe do strefy reklamacyjnej
 • Obsługa lokalizacji magazynowych - przyjęcie towarów na magazyn zgodnie z przyjętym planem magazynowym (rozłożenie produktów na konkretnie przypisane im lokalizacje, dostosowanie rozłożenia produktów do lokalizacji o specyficznych warunkach np. temperatury)
 • Kontrola jakości – rejestrowanie wyników badania jakości (warunki przechowywania w powiązaniu z konkretnymi indeksami materiałowymi, kontrola zabezpieczeń itp.), obsługa zwalniania produktów z dostawy do sprzedaży
 • Klasyfikacja indeksów materiałowych – produkty lecznicze/wyroby medyczne/ środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego /próbki itd., grupowanie indeksów
 • Ewidencja serii i dat ważności – ewidencja serii i dat ważności produktów leczniczych, kontrola zbliżających się terminów ważności, możliwość wydań towaru wg terminów ważności
 • Etapowość wydań towarowych – kompleksowa obsługa procesu wydania z możliwością rejestracji osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy: kompletacja zamówienia, kontrola jakości, pakowanie i wydanie do transportu, obsługa transportowa
 • Magazynowanie i przechowywanie próbek – wydzielenie magazynu próbek, nadzór nad ich dystrybucją
 • Rotacja zapasów wg metody FEFO (first expiry, first out)
 • Terminale mobilne - obsługa magazynu przy użyciu terminali mobilnych (kolektorów danych)
 • Inwentaryzacja – wsparcie procesu inwentaryzacji, szybki dostęp do aktualnych stanów magazynowych


SPRZEDAŻ:

 • Rejestr zamówień od odbiorców – możliwość pełnej rejestracji zamówień, integracja systemu ze skrzynką mailową
 • Obsługa odmów realizacji zamówień - przechowywanie uzasadnień odmów realizacji zamówień w postaci maili lub skanów dokumentów
 • Obsługa cenników - automatyczna wycena towarów z zachowaniem reguł kontroli cen zbytu dla produktów leczniczych  z ceną urzędową zgodnie z wymogami Ustawy refundacyjnej, obsługa przecen produktów leczniczych zgodnie z wykazem leków refundowanych ogłaszanym przez Ministerstwo Zdrowia
 • Możliwość integracji ze sklepem internetowym – synchronizacja stanów magazynowych wg grup indeksów, automatyczne blokowanie sprzedaży przez Internet produktów niedozwolonych w eSprzedaży (np. produkty lecznicze wydawane na receptę)
 • Dostęp do systemu z urządzeń mobilnych – efektywniejsza praca przedstawicieli handlowych, dostęp do informacji o klientach i informacji magazynowych spoza biura (aktualne stany magazynowe, informacje teleadresowe klientów, historia zamówień, salda płatności, przeterminowania itd.) na urządzeniach mobilnych (telefony, tablety)
 • Wsparcie procesów logistycznych – obsługa przewoźników, harmonogramy pracy kierowców, integracja z systemami IT firm kurierskich (automatyczne przesyłanie danych odnośnie zleceń transportowych)
 • Obsługa zwrotów – obsługa procedury wycofania produktów leczniczych/wyrobów medycznych z obrotu przez Główny Inspektorat Medyczny (GIF), obsługa działań związanych z podejrzeniem wprowadzenia do legalnego łańcucha dostaw produktu sfałszowanego
 • Nadzór nad lekami wycofanymi lub wstrzymanymi w obrocie - ewidencja leków wycofanych z obrotu, blokady wydań poszczególnych partii
 • Obsługa procesu utylizacji – rejestracja działań związanych z utylizacją towarów, przechowywanie protokołów likwidacji w formie elektronicznej


RAPORTOWANIE I CONTROLLING:

 • Raporty dla ministerstwa - generowanie raportów dla ministerstwa dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi (wraz z jego strukturą)
 • Szczegółowe raporty sprzedaży – m.in.: sprzedaż według oddziałów/handlowców/terytoriów/grup asortymentu/pojedynczych indeksów towarowych, sprzedaż wg okresów sprawozdawczych, analizy zyskowności, prowizje sprzedawców, raport nierozliczonych dokumentów, raporty porównawcze (np. raport przychodów rok do roku)
 • Prognozy sprzedaży – możliwość prognozowania przychodu w oparciu o dane historyczne
 • Raporty magazynowe – m.in.: raport stanów magazynowych, raporty zwrotów, kontrola zapasów, wiekowanie zapasów, raportowanie wg partii i serii, analiza obrotów magazynowych
 • Raporty finansowe – m.in.: bilans, zestawienie obrotów sald, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, raport kasowy, wiekowanie rozrachunków, raport księgowań wg projektów
   


Przykład projektu wdrożeniowego Altab w branży farmaceutycznej
 

Korzyści biznesowe:

 • Usprawnienie procesu od zamówienia do płatności dzięki zautomatyzowanemu łańcuchowi dostaw i dystrybucji
 • Organizacja pracy magazynu i sprzedaży zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Obniżenie kosztów dzięki optymalnemu zarządzaniu stanem magazynowym — redukcja zapasów magazynowych i strat
 • Zwiększenie efektywności handlowców pracujących w terenie dzięki wykorzystaniu systemu na urządzeniach mobilnych
 • Pełen workflow wraz z przypisaniem osób odpowiedzialnych za realizację zadań
 • Zwiększenie satysfakcji odbiorców za prawą szybszego i bardziej dokładnego przetwarzania zleceń


Więcej informacji:

   SAP Business One - Rozwiązania branżowe

 

Zapraszamy na STRONĘ PRODUKTOWĄ: