CENTRUM
SERWISOWE
12 333 4 555

News

2018-12-06
"Urządzenia mobilne - czyli jak nie dać uciec Kurze znoszącej złote jaja"
Serdecznie zapraszamy na ostatnie z cyklu webinarów z zakresu bezpieczeństwa. Tym razem opowiemy Państwu o zasadach bezpiecznego... więcej...
2018-11-26
Przedłużamy Black Friday!
Przedłużamy rabat na licencje na wybrane rozwiązania dodatkowe Altab - 25% TANIEJ !!!* Rabat dotyczy addonów:     więcej...
Starsze

ALTAB TV

Wszystkie

Partnerzy

MAP

DOŁĄCZ DO EKOSYSTEMU SAP:

Altab S.A., Centrum Serwisowe SAP Business One, zaprasza firmy do udziału w SAP Extended Business Program (SAP EBP) - programie rozszerzonego partnerstwa SAP.

W ramach SAP Extended Business Program Twoja firma otrzyma dostęp do systemów SAP, zasobów i szkoleń. Sieć partnerska pozwala na wymianę doświadczeń i wiedzy specjalistycznej w zakresie realizowanych projektów wdrożeniowych w różnych branżach.

ul. Półłanki 80/108
30-740 Kraków
tel./fax.: +48 (12) 638 14 32
e-mail: krakow@aprosoft.pl
www.aprosoft.pl

Firma AproSoft powstała w 2001 roku. Specjalizujemy się w budowaniu niezawodnych, bezpiecznych i rozwojowych systemów informatycznych.

Największym kapitałem naszego przedsiębiorstwa są ludzie. Posiadamy doświadczony zespół programistów, analityków oraz wdrożeniowców dzięki, którym nasze rozwiązania nieustannie ewoluują w celu spełnia oczekiwań Klientów.

ul. Kobierzycka 10
52-315 Wrocław
tel.: +48 507 474 442
e-mail: handel@servcomp.net.pl
www.servcomp.net.pl

W branży IT działamy od 2007 roku. Naszym głównym celem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz danych naszych klientów. Od samego początku naszej działalności jesteśmy autoryzowanym partnerem producenta oprogramowania antywirusowego ESET.

Od 2012 roku włączyliśmy również do naszej oferty profesjonalne oprogramowanie do prowadzenia firm. Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie od wyboru właściwego oprogramowania, przez wsparcie techniczne i merytoryczne w czasie wdrożenia, po stałą opiekę serwisową.

Ul. Narutowicza 128
05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 207 20 99
e-mail: info@jopal.com.pl
www.jopal.com.pl

Jesteśmy firmą oferującą kompleksową obsługę informatyczną dla małych i średnich firm. Nasze doświadczenie na rynku małych i średnich przedsiębiorstw pozwala nam realizować zawansowane projekty informatyczne.

Nasza działalność skupia się głównie na sprzedaży, wdrażaniu i serwisie systemu SAP Business One. Dla tego systemu budujemy własne rozwiązania branżowe dostosowując się do specyfiki firm z różnych branż. By nasza misja mogła być w pełni realizowana staramy się zatrudniać, współpracować z profesjonalistami dla których nie są obce tematy systemów informatycznych, wiedza businessowa, zasady księgowości, wiedza informatyczna. Ciągle staramy się podnosić nasze kwalifikacje poprzez liczne szkolenia i warsztaty.

Budujemy i wdrażamy również dedykowane systemy oraz portale internetowe dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Staramy się tak kreować systemy informatyczne aby to one dostosowywały się indywidualnie do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

os. Strusia 1A
31-807 Kraków
tel./fax.: +48 (12) 414 01 25
e-mail: biuro@ikmj.com
www.ikmj.com

Jesteśmy jednostką doradczo – szkoleniową, świadczącą usługi w zakresie systemów zarządzania opartych o normy ISO oraz nadawania oznakowania CE.

Z powodzeniem wdrażamy zarówno najpopularniejsze systemy: zarządzania jakością wg ISO 9001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz zarządzania BHP wg OHSAS 18001 i PN-N 18001, jak i mniej rozpowszechnione systemy, np. zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025 czy zakładową kontrolę produkcji (ZKP).

Z roku na rok prowadzimy coraz więcej szkoleń otwartych ISO (i nie tylko) dla klientów indywidualnych oraz dedykowanych dla klientów instytucjonalnych, a nasza oferta szkoleniowa jest stale wzbogacana o nowe szkolenia. Ostatnio do naszej oferty dołączyły również szkolenia ISO e-learningowe.

ul. Bulońska 20/5
80-288 Gdańsk

Powstała w 1990 roku firma posiada szeroki zakres usług, m.in.:

- projektowanie i tworzenie systemów wspomagających zarządzanie dla małych firm i biur rachunkowych oraz spółdzielni mieszkaniowych,
- lokalizacja systemów na rynku polskim (w szczególności – dopasowanie systemów finansowo-księgowych do polskiego prawa i zasad rachunkowości)
- doradztwo finansowo-księgowe, zwłaszcza w zakresie rozliczeń kosztów i analiz finansowych,
- konsultacje wdrożeniowe systemów ERP m.in. w zakresie SAP Business One
- tworzenie i testowanie oprogramowania,
- integracja systemów (w tym DOS-owych z ERP),
- usługi informatyczno-księgowe,
- powdrożeniowe wsparcie użytkowników  

 

ul. Myśliwska 15/1
71-662 Szczecin

Firma powstała w 2006 roku. Siedziba firmy mieści się w Szczecinie. NEXUSWEB świadczy działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

ul. Ignacego Krasickiego 35
02-611 Warszawa
tel.: +48 (22) 250 05 50
fax.: +48 (22) 379 75 72
e-mail: kontakt@estelligence.com
https://estelligence.com

Naszym głównym celem jest zapewnianie wsparcia i narzędzi potrzebnych do podnoszenia efektywności oraz optymalnego rozwoju firm. Podstawowy zakres naszej działalności to przejmowanie części zadań naszych klientów związanych z obszarami: księgowość i podatki, kadry i płace, tworzenie zaplecza informatycznego czy też zarządzanie kosztami.

Kolejny zakres naszej działalności to wspomaganie energii twórczej Państwa firmy. Czynimy to poprzez zwiększanie efektywności procesów wymiany wiedzy, przetwarzanie danych i dostarczanie analiz, tworzenie systemów motywacyjnych czy też pomoc przy definicji strategii rynkowej.

ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław
tel.: +48 71 7808140
e-mail: biuro@greenpost.pl
www.greenpost.pl

Greenpost jest wysoce wyspecjalizowaną firmą oferującą profesjonalne usługi w zakresie automatyzacji przetwarzania dokumentów. E-usługi GreenPost zintegrowane z wieloma systemami ERP, umożliwiają automatyzację odbierania, przetwarzania, przesyłania i archiwizowania dokumentów biznesowych firmy z wykorzystaniem autorskiej platformy internetowej GreenMail24.

Dzięki wdrażaniu koncepcji „Biuro bez papieru” GreenPost pomaga firmom zmniejszyć koszty, czas pracy ręcznej i dba o środowisko.

ul. Oskara Kolberga 4
85-096 Bydgoszcz
+48 52 326 06 06
e-mail: info@teltronik.pl
www.teltronik.pl
 

Działająca od 2002 roku Zakład Usług Technicznych Teltronik Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż sprzętu IT i oprogramowania. Firma posiada swoją siedzibę w Bydgoszczy, gdzie prowadzi biuro usług komputerowych. Teltronik w swojej ofercie posiada m.in. oprogramowanie SAP Business One i rozwiązania RESET2.

ul. Klasztorna 31
31-979 Kraków
tel. +48 12 307 07 87
e-mail: biuro@teleaudyt.pl
www.telaudyt.pl

Te­le­au­dyt to dy­na­micz­na firma dzia­ła­ją­ca w ob­sza­rze naj­now­szych tech­no­lo­gii.  Po­wsta­li­śmy jako od­po­wiedź na za­po­trze­bo­wa­nie rynku na spe­cja­li­stów spraw­nie wdra­ża­ją­cych nowe tech­no­lo­gie i roz­wią­za­nia te­le­in­for­ma­tycz­ne.
Ro­zu­mie­my, że bran­ża naj­now­szych roz­wią­zań te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych to ob­szar wy­ma­ga­ją­cy spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i osoba nie zna­ją­ca te­ma­tu może czuć się przy­tło­czo­na ilo­ścią moż­li­wych roz­wią­zań. Mając świa­do­mość ta­kie­go stanu rze­czy, wspie­ra­my na­szych Klien­tów pod­czas ca­łe­go pro­ce­su wdra­ża­nia no­wych tech­no­lo­gii, a roz­wią­za­nia, jakie ofe­ru­je­my, są do­kład­nym od­zwier­cie­dle­niem po­trzeb Klien­ta.

ul. Szajnochy 4
85-738 Bydgoszcz
tel. +48 601 674 619
e-mail: biuro@syskom.pl
www.syskom.pl

Firma SYSKOM J.M. działa na rynku IT od xx roku. W swojej ofercie posiada zarówno sprzęt komputerowy, jak i oprogramowanie dla biznesu. Prowadzi sprzedaż zarówno hurtową jak i detaliczną.

Firma świadczy usługi w zakresie:

  • kompleksowej komputeryzacji firm,
  • tworzenie witryn internetowych firm oraz sklepów internetowych,
  • wdrożeń oprogramowania,
  • szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • stałej opieki informatycznej nad danymi i poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego,
  • instalacji i administrowania sieci komputerowych,
  • serwisu sprzętu i oprogramowania.