CENTRUM
SERWISOWE
12 333 4 555

News

2018-12-06
"Urządzenia mobilne - czyli jak nie dać uciec Kurze znoszącej złote jaja"
Serdecznie zapraszamy na ostatnie z cyklu webinarów z zakresu bezpieczeństwa. Tym razem opowiemy Państwu o zasadach bezpiecznego... więcej...
2018-11-26
Przedłużamy Black Friday!
Przedłużamy rabat na licencje na wybrane rozwiązania dodatkowe Altab - 25% TANIEJ !!!* Rabat dotyczy addonów:     więcej...
Starsze

ALTAB TV

Wszystkie

SAP Business One

+
-

SAP Business One - Szkolenie ogólne

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z systemem SAP Business One.

O szkoleniu:

Ma ono na celu zaprezentowanie podstawowych funkcjonalności i narzędzi systemu, umożliwiających zarządzanie potencjałem biznesowym. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z budową systemu i możliwościami jego nawigacji. Omówione zostaną m.in.:

 • tryb pracy z oknami,
 • wewnętrzna komunikacja,
 • kartoteki partnerów handlowych,
 • kartoteki towarów,
 • dodawanie dokumentów,
 • podstawowe możliwości poszczególnych funkcjonalności
 • oraz raportowania i zapytań w systemie.
   

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SAP Business One - Administrowanie, parametryzacja, konfiguracja

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone dla osób związanych z działem IT w firmach, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat systemu SAP Business One.

O szkoleniu:

W ramach szkolenia jego uczestnicy zapoznają się z tajnikami systemu od strony administracyjnej. W programie znajdują się m.in.:

 • tworzenie dodatkowych pól na dokumentach,
 • nadawanie uprawnień użytkownikom
 • czy też zarządzanie alarmami.

Ponadto przedstawiane są funkcjonalności systemu umożliwiające konfigurację i tworzenie zapasowych kopii danych oraz definiowanie kursów wymiany walut. Po odbyciu tych warsztatów, uczestnicy nabywają umiejętności pozwalające lepiej dostosować parametry systemu do potrzeb swojej firmy.

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SDK API dla SAP Business One

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które samodzielnie chcą rozszerzać i rozbudowywać funkcjonalność SAP Business One przy użyciu narzędzi dostarczanych przez producenta.

O szkoleniu:

Znajomość SDK umożliwia wydobycie maksymalnego potencjału systemu SAP Business One poprzez dopasowanie go do specyficznych potrzeb użytkownika, automatyzację wielu procesów biznesowych oraz integrację z aplikacjami zewnętrznymi.

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności dodawania nowych pól i tabel, tworzenia własnych list wyboru, definiowania reguł walidacji pól, konfigurowania alarmów, modyfikowania procesów biznesowych i wiele innych.

Czas trwania: 3 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

Crystal Reports dla SAP Business One

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników SAP Business One, odpowiedzialnych za tworzenie i dystrybucję raportów.

O szkoleniu:

SAP Crystal Reports umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów zawierających czytelne wykresy i elementy graficzne. Dzięki temu użytkownik ma szansę dokonać skutecznej analizy informacji biznesowych.

Raporty wykonane w SAP Crystal Reports mogą być uruchamiane i wyświetlane we własnych aplikacjach (dzięki dostarczanym komponentom programistycznym), a publikowane za pośrednictwem  bezpiecznej platformy webowej SAP Crystal Reports Server lub automatycznie rozsyłane pocztą elektroniczną w dogodnym dla odbiorcy formacie.

Czas trwania: 3 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SAP Business One - CRM

Dla kogo:

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób, które miały już styczność z systemem SAP Business One.

O szkoleniu:

Na Customer Relationship Management składa się zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Szkolenie w tym zakresie ma na celu zaprezentowanie narzędzi dostarczanych przez system, umożliwiających zarządzanie potencjałem biznesowym. Jego uczestnicy nabywają umiejętności definiowania schematu etapów działań marketingowych, analizy prognoz szans sprzedaży oraz zarządzania danymi partnerów handlowych w sposób efektywny.

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SAP Business One - Sprzedaż

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do handlowców/sprzedawców pracujących na systemie SAP Business One.

O szkoleniu:

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu sprzedaży poprzez poznanie wszystkich funkcjonalności oraz możliwości systemu dot. tego procesu. Oprócz standardowej wersji SAP przeznaczonej na komputer, pokazana zostanie również praca na systemie za pomocą narzędzi mobilnych, takich jak smartphone czy tablet, co jest szczególnie cenione przez handlowców często będących w terenie.

Czas trwania: 1 dzień
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SAP Business One - Logistyka

Dla kogo:

Jest to szkolenie przeznaczone dla użytkowników SAP Business One.

O szkoleniu:

Podczas szkolenia jego uczestnicy zapoznają się z procesami logistycznymi i konfiguracją systemu pod kątem obsługi magazynu, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wykorzystywanie funkcjonalności systemu zarówno w swojej firmie, jak i w kontaktach z klientami.

Szkolenie przygotowuje uczestników do opisywania i realizowania typowych procesów stosowanych w logistyce oraz konfigurowania ich pod kątem wymogów firmy. Po zakończonym kursie każdy uczestnik będzie potrafił modelować procesy międzymagazynowe, zarządzać w sposób efektywny towarami a także wykorzystywać dostępne narzędzia w sposób świadomy.

Czas szkolenia: 2 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SAP Business One - Księgowość i koszty

Dla kogo:

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób, które już mają doświadczenie w użytkowaniu systemu SAP Business One.

O szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają m.in.:

 • umiejętności wystawiania dokumentów handlowo-magazynowych,
 • rozliczania kontrahentów,
 • zakładania kart towarów i kontrahentów,
 • przeglądania zestawień i raportów.

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesami księgowości i procesami bankowymi oraz ich konfiguracją, dzięki czemu mają możliwość lepszego wykorzystania funkcjonalności systemu.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie przygotowany do zarządzania procedurami obrachunkowymi, operowania transakcjami bankowymi, czy też sporządzania raportów finansowych poprzez SAP Business One.

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SAP Business One - Raporty (generowanie, tworzenie, modyfikacja)

Dla kogo:

Jest to szkolenie przeznaczone dla użytkowników SAP Business One.

O szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia raportów, które mogą być wykorzystywane niemal we wszystkich aspektach działalności firmy, np.:

 • zobowiązań klientów i dostawców,
 • sprzedaży,
 • przepływu środków pieniężnych,
 • kontaktów z klientami,
 • księgowości,
 • zapasów magazynowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • wyceny,
 • działalności klientów
 • i wielu innych.

Po odbyciu szkolenia, jego uczestnicy będą potrafili tworzyć raporty różnego rodzaju- od raportów dla kierownictwa, poprzez raporty magazynowe, aż po sprawozdania finansowe.

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

 

+
-

SAP Business One - Produkcja

Dla kogo:

Szkolenie skierowane do osób użytkujących system SAP Business One.

O szkoleniu:

Odbycie tego kursu pozwala na lepsze poznanie procesów związanych z produkcją towarów a tym samym lepszą i bardziej efektywną ich realizację w SAP. Podczas szkolenia jego uczestnicy zobaczą jak tworzyć raporty związane z gospodarką materiałową, jak dokonywać inwentaryzacji czy też jak definiować drzewa produktu.

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

SAP Business One - Serwis (zgłoszenia, gwarancje, reklamacje, BOK)

Dla kogo:

Szkolenie, które przeznaczone jest dla osób mających na co dzień styczność z systemem SAP Business One.

O szkoleniu:

Pozwala na zapoznanie się z procesami obsługi Serwisu m.in.:

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych,
 • ich monitorowanie,
 • terminowość wykonania
 • czy też obsługa reklamacji.

Podczas kursu omówione zostaną również działania w SAP Business One realizowane przez Biuro Obsługi Klienta takie jak:

 • ofertowanie,
 • zatwierdzanie realizacji zgłoszeń serwisowych,
 • a także przypisywanie działań na karcie Partnerów Handlowych.


Czas trwania: 1 dzień
Miejsce szkolenia: Altab Kraków

 

+
-

Podstawy SQL i raportowania w SAP Business One

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników SAP Business One.

O szkoleniu:

SQL jest fundamentalnym językiem używanym prawie we wszystkich systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych. Dzięki językowi zapytań użytkownik może pobierać dane z bazy i wykonywać na nich modyfikacje, tworzyć różnego rodzaju zestawienia oraz raporty, a także swobodnie obrabiać wybrane dane.

Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności m.in.:

 • filtrowania rekordów wg różnych kryteriów,
 • potrafi stosować operatory logiczne
 • oraz grupować i sortować dane.

Metoda pracy: warsztaty przy komputerach, ćwiczenia interaktywne

Czas trwania:  2 dni

Miejsce szkolenia: Altab Kraków